Emailadres ( vsbc@vsbc.nl ) Vliegende Schotel Bouwclub Nederland


Home       Index BasiskennisVliegende Schotel Bouwclub Nederland


Deze basiskennis van hoe voorwerpen elkaar via magnetisme aantrekken!


Vliegende schotels gebruiken magnetisme als kracht om zich door het Heelal te verplaatsen!

Om te begrijpen hoe of magnetisme wordt gebruikt is een andere manier van denken nodig waarbij andere stellingen op het gebied van natuurkunde nodig zijn. Deze nieuwe stellingen zijn geschreven op grond van onderzoek naar magnetisme met magneetjes en constructies zoals in de foto's zijn te zien.Voorwerpen be´nvloeden elkaar en trekken elkaar aan zoals via deze foto is te zien

De voorwerpen in de foto zijn een voorbeeld en stellen bolmagneten voor
Het voorwerp in het midden van de foto wordt door zes andere voorwerpen vast gehouden door het magnetisme. Dit houdt in dat als het voorwerp in het midden los wil komen van het magnetisme van de omgeving dat dit voorwerp dan zes andere voorwerpen moet gaan afstoten. Proeven met magnetisme lieten zien dat een voorwerp acht verschillende magnetische velden heeft.

De volgende foto's laten zien wat de bron is van elk magnetisch veld. Zo ziet het voorwerp eruit voor wat betreft vorm.
Nu is het voorwerp in vier delen gedeeld
Nu is het voorwerp in acht delen gedeeld


Bij het onderzoek, zoals onderstaand is beschreven werd gebruiik gemaakt van een Voltcraft VC270 multimeter.

De gele lijnen op de foto's geven aan waar stroken karton waren geplaatst om te voorkomen dat elektronen vrij door de koker konden bewegen.

Dit is de standaard koker gemaakt van 8 mm bolmagneetjes, omtrek 24 bolmagneetjes, hoogte 24 bolmagneetjes, waarvan het voltage werd gemeten (geaard en ongeaard)
Hier is te zien waar de strook karton zat toen er opnieuw werd gemeten. Het voltage werd hoger.
Hier is te zien waar de stroken karton zaten toen er opnieuw werd gemeten. Het voltage werd hoger.
Hier is te zien waar de stroken karton zaten toen er opnieuw werd gemeten. Het voltage werd hoger.
Als er meer dan vier stroken karton werden geplaatst dan bleef het voltage net zo hoog als toen er vier stroken karton de koker in vieren deelde.
Als gevolg van bovenstaand onderzoek blijkt dat een voorwerp wordt omgeven door zes andere voorwerpen waarbij het voorwerp in het midden acht eigen magnetische bronnen heeft. Omdat van die acht bronnen er twee maal vier bronnen zijn die elkaars spiegelbeeld zijn door het middelpunt van het voorwerp blijven er vier bronnen over.

Er zijn zes voorwerpen om het voorwerp in het midden heen waardoor het voorwerp in het midden te maken heeft met 24 bronnen die via magnetisme invloed uitoefenen op dat voorwerp. Het voorwerp in het midden zal daarom 24 apparaten nodig hebben om vrij te komen van zijn omgeving.

Hier is een foto van een van de vliegende schotels van bewoners van de Pleiaden, die bevriend zijn met Billie Meier, waar rond de middellijn 24 apparaten zijn bevestigd.
UFO (Vliegende Schotel) Bruidstaart blijkt echte zwevende vliegende schotel (gefotografeerd vanuit andere vliegende schotel door Billy Meier)!
http://www.youtube.com/watch?v=pbbZ2ZR7SDc&feature=em-uploademail

Al jaren is er rumoer over foto's van Billy Meier van een vliegende schotel, van zijn vrienden van de Pleijaden, die op een bruidstaart lijkt en velen zeggen dat het een bruidstaart is. Nu zijn die foto's gedigitaliseerd waardoor meer details zichtbaar worden en op een foto is te zien dat die vliegende schotel, die op een bruidstaart lijkt, boven land zweeft en dat er een landafscheidingspaal te zien is onder die vliegende schotel (bv 08:19)!Tijdens proeven met modellen gemaakt van magneten, waarvan vermoed werd dat er voorwerpen zouden gaan zweven, zijn er inderdaad voorwerpen gaan zweven op precies dezelfde manier als in deze film is te zien.

UFO Sightings UFO Military Armed Drone? Hostile Looking UFO Watch Now! Incredible Daytime Footage! - YouTube
Gepubliceerd op 29 juli 2012
Thirdphaseofmoon
(Afspeeltijd 1.31 minuut)